Myśli

własne i cudze

Mądrości (a może i gupoty), które zbierałem przez lata i pracowicie zapisywałem w malutkim zeszyciku, który cały czas noszę przy sobie. Skoro więc zdecydowałem się na tę witrynę, to wydało mi się jak najbardziej oczywiste umieszczenie jego kopii tutaj.

Brak dat przy poszczególnych wpisach nie jest bynajmniej lenistwem, lecz świadomym złamaniem konsekwencji – skoro mają to być myśli ponadczasowe, to jaki sens byłby je datować...

Głód jest najlepszym kucharzem.

Sokrates

W ZUSie nie gromadzi się pieniędzy! W ZUSie gromadzi się obietnice polityków!

Leszek Balcerowicz

Bieda przeczy matematyce: gdy się ją podzieli na więcej ludzi, nie staje się mniejsza.

Gabriel Laub

Skoro na samolot mówi się „statek powietrzny”, to jak się powinno nazywać samolot wojskowy – chyba „okręt powietrzny”?

Ludzie bliscy są sobie naturą, a dalecy przyzwyczajeniami.

Konfucjusz

Wszystko wydaje się trudne, dopóki nie stanie się proste.

starożytni

Być inteligentnym – to bardzo męczące.

Henri Bergson

Nie ma postępu bez herezji.

Ludwik Hirszfeld

Ambicja dąży do celu, którego nigdy nie osiąga.

Bernard Fontenelle

Nie znajduję nic, co byłoby trudniejsze, niż błyszczeć inteligencją wśród głupców.

Monteskiusz

Artysta opiera się na człowieku jak statua na piedestale.

Novalis

Wiedza jest bardzo istotnym elementem doświadczenia. Ale jeszcze istotniejsza jest umiejętność wymyślenia tego, czego się nie wie.

Dzieje powszechne są przejawianiem się ducha w czasie, podobnie jak przyroda przejawia się w przestrzeni.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

By żyć dla innych, trzeba wpierw umrzeć dla samego siebie.

Ernest Roman

Jeśli idziesz jak czołg, to musisz zostawiać za sobą ślady gąsienic.

Nie ma żadnych zjawisk moralnych – istnieje tylko moralna interpretacja zjawisk.

Fryderyk Nietzche

Kobiecość też powinna mieć swoje granice.

o kapryśności

Nadmiar mądrości zawsze jest głupotą.

Teza:

Kapitalizm promuje postawy i zachowania aspołeczne.

Analiza:

Socjalizm też, tyle tylko, że kapitalizm czyni to uczciwie, nie zasłaniając się dbałością o dobro człowieka pracy.

Profesjonalistą nie jest ten, kto nigdy nie czyni pomyłek, lecz ten, kto umie swe błędy rozpoznawać i przyznać się do nich.

Wszystko dzieje się zgodnie z przeznaczeniem.

Heraklit z Efezu

Nie jest w sztuce sztuką zrobić dobrą sztukę, lecz dobrze ją sprzedać.

Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.

Arthur Schopenhauer

Czasem trzeba mieć bardzo dużo siły, aby znieść własną obecność.

o unikach (I)

Gdyby Bóg chciał, żebym wyszła za biedaka, nie dałby mi urody.

z filmu „Dobre rady”

To co niewiele kosztuje, jeszcze mniej cenisz.

Miguel de Cervantes

Po co się obruszać na wulgaryzmy w sztuce? W końcu „kurwa” też jest elementem kultury!

O zamożności decydują obyczaje, a nie bogactwa.

Monteskiusz

Jeżeli potrzebujesz pomocy, to nigdy nie idź do tego, kto ma dużo czasu.

z kazania w kościele

Największą siłą kobiecości jest niesamodzielność.

Medycyna zmienia się, gdy zmienia się kuchnia.

Monteskiusz

Nie jest problemem potykać się o problem. Problemem jest potykać się o normalność!

Mądrość, to wcale nie wiedza i inteligencja, lecz umiejętność korzystania z nich.

Chcesz wyrywać lasek wiele – wsadź se w spodnie wuwuzele.

tak z okazji Mundialu – opis na GG u mojego znajomego

Gdy nie wiem, co robić, to na wszelki wypadek wolę zachowac się przyzwoicie.

Antoni Słonimski

Każdy język jest w stanie opisać jedynie rzeczywistość, którą sam stworzysz. Tej, która jest, nie oddadzą żadne słowa.

W cielesności mnóstwo jest poezji, trzeba ją tylko pięknie spowić w ducha i nastrój.

Thomas Mann

Politycy niezmiennie pragną naszego dobra...
...chowajmy więc swoje dobra jak najgłębiej!

Janusz Korwin–Mikke – z felietonu na temat podatków

Słuchaj dzieweczko, ona nie słucha.
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha.

Siostra Basia

Chory jest ten, kto unika miłości.

Hipokrates

Dąż do tego, co warte dążenia.

Solon

Tylko wielcy artyści mogą się czuć wobec sztuki małymi.

Henryk Sienkiewicz

Głównym źródłem cierpienia są wspomnienia.

Sigmund Freud

Żaden smutek nie może być usprawiedliwieniem arogancji.

z obserwacji życia

Wcale nie jest ważne to, czy mam rację, lecz czy to, że mam rację jest mi na rękę.

Gdzie leży granica pomiędzy stylem a manierą? Maniera, to nic innego, jak styl, którego nie akceptujemy.

Historia bierze każdego na darmową przejażdżkę.

Saul Bellow

Są małe kłamstwa, duże kłamstwa i statystyka.

prawdopodobnie Napoleon Bonaparte

Budowanie szczęścia nie jest sztuką mówienia, lecz sztuką przemilczania.

Obelgi – to argument tych, którzy nie mają argumentów.

Jean Jacques Rousseau

Kobieta idzie do łóżka z mężczyzną, którego kocha.

Mężczyzna kocha kobietę, z którą idzie do łóżka.

Kobiecie można wybaczyć spóźnienie, ale nie można wybaczyć przyjścia na spotkanie z niedomalowanymi paznokciami.

W małżeństwie wcale nie musi być tak, że każda strona ustępuje równo po pięćdziesiąt prcent. Może być nawet tak, że jedna strona odda dziesięć procent, byleby druga oddała dokładnie dziewięćdziesiąt i potrafiła się zrealizować w pozostałych dziesięciu.

Jednym z rodzajów szczęśliwości jest zdolność podejmowania dobrych decyzji.

Platon

Dowcip jest bronią, ale nie należy karać za nielegalne posiadanie dowcipu.

Antoni Słonimski

Wielość interpretacji dotyczy nie tylko sztuki, ale też dokumentacji technicznej, z czego wypływa wniosek, że napisanie dobrej dokumetnacji technicznaj jest wielką sztuką!

Nie ma rzeczy niepotrzebnych. Są tylko niewykorzystane.

Każdy człowiek potrzebuje, nawet stale, trochę trosk, cierpień lub biedy.

Arthur Schopenhauer

Są tylko dwie potęgi na świecie: miecz i duch. W końcu miecz zawsze ulega duchowi.

Napoleon I

Bieda łacniej przekuwa człowieka niźli kowal żelazo.

Władysław Stanisław Reymont

Porządek robi się tylko po to, żeby było z czego bałaganić, a bałagan, by było co porządkować.

Odkąd Fenicjanie wynaleźli pieniądze, oklaski stały się zbędne.

usłyszane od szwagra

Egoizm jest trucizną przyjaźni.

Honore de Balzac

Największym niebezpieczeństwem idei są jej wyznawcy.

Zdzisław Kałędkiewicz

To co jest jedyne i ostateczne, i dostojne, to idea humanizmu.

Thomas Mann

Ugody bez miecza są tylko słowami i nie mają mocy, by dać człowiekowi bezpieczeństwo.

Thomas Hobbes

Karani jesteśmy przez nasze grzechy, a nie za nie.

Z Internetu

Choroby ciała tamują pracę umysłu.

Julius Ernst Lips

Skoro Bóg jest osobą nieskończenie doskonałą, to musi mieć również nieskończone poczucie humoru.

Czyli, nie można Go w żaden sposób obrazić. Jedyne, co można znieważyć, to nasze wyobrażenia o Nim.

Terror potęguje strach i odwagę, dwie właściwości bardzo niebezpieczne dla dyktatorów.

Bertold Brecht

Jeżeli chce się kogoś sobie podporządkować, to należy mu zaproponować coś pozytywnego w tym, podporządkowaniu. Wtedy będzie to podporządkowanie konstruktywne. W przeciwnym wypadku – jedynie tłamszenie drugiego człowieka.

Podstawowe przykazanie biznesmena: czcij niewiedzę klienta swego, bo nie możesz żyć bez niego.

Trzeba usunąć ze świata wiele fałszywej wspaniałości.

Fryderyk Nietzsche

Kobieca torebka nie jest po to, żeby coś w niej znaleźć, tylko żeby wszystko w niej było.

usłyszane od mojej córki

Nawet jeśli jeden obraz jest rzeczywiście wart tyle co tysiąc słów, to jeden obraz opatrzony dwoma słowami tytułu i tak jest wart więcej: mianowicie tysiąc i dwa słowa.

Ewa Prus /Digital Foto Video/

Podziwiamy dar instynktu, ale go nie szanujemy.

Anna Pogonowska

Jeżeli ktoś zmienił swe serce w dom publiczny, to nic dziwnego, że z ust wychodzą jego pracownice.

Ksiądz na kazaniu

Wydaje się, że prawdziwa miłość między dwojgiem ludzi jest dopiero wtedy, gdy na swe pragnienia skierowane ku drugiej osobie nie można znaleźć żadnego uzasadnienia.

Każdy mężczyzna byłby szczęśliwy, gdyby mógł robić to, o co go żona podejrzewa.

z kabaretu

Noszenie na rękach często kończy się rzuceniem na łóżko.

Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.

Heraklit z Efezu

Hipotezy – to sieci, i tylko ten, kto je rzuca, coś łowi.

Novalis

Fanatyk za truciznę uważa wszystko, czego nie może spożyć i strawić.

Aleksander Świętochowski

Wszelki ból jest złem, ale nie każdego bólu należy unikać.

Epikur

Lepiej świecić przykładem, niż oczami.

Starość zaczyna się wtedy, gdy miejsce marzeń zajmują wspomnienia.

Żeby osiągnąć cel, czasem musisz pozwolić głupkowi uwierzyć, że jest mądrzejszy od Ciebie.

Jedynymi liczbami, za pomocą których można wyrazić Boga, są zero i nieskończoność.

Dobrzy ludzie też na świecie są potrzebni... w przeciwnym razie źli nie mogliby odnosić sukcesów.

wymyślone zbiorowo w pracy

Przyzwyczajenie do ironii psuje charakter.

Friedrich Nietzsche

Żeby zdobyć górę, nie wystarczy na nią wyjść. Trzeba jeszcze z niej zejść.

Kobiety lubią by wiedziały, że są kochane.

Andre Maurois

Zdolność odróżniania tego, co możliwe, a co niemożliwe, odróżnia bohatera od awantrunika.

Theodor Mommsen

Największą karą kłamców nie jest to, że nikt im nie wierzy, lecz to, że oni sami nie są w stanie nikomu uwierzyć.

Nie wiąż się nigdy z tym, dla kogo środkiem jest to, co dla Ciebie celem.

Christian Friedrich Hebbel

Dojrzałość niektórych polega na tym, że strofują młodszych od siebie.

Tadeusz Gicger

Przeglądając zdjęcia profesjonalnych fotografów można odnieść wrażenie, że wykorzystują nazwisko do promocji swoich prac, bardziej niż umiejętności.

Z Onetu

Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne.

Eliza Orzeszkowa

Gdy kłamca mówi prawdę, nikt nie daje mu wiary.

Arystoteles

Kieruj myśli zawsze ku dobremu.

Kleobulos z Lindos

Ciało bez duszy jest czymś tak nieludzkim i strasznym, jak dusza bez ciała.

Thomas Mann

Miłość, to sztuka wiecznego przebaczania i zapominania.

Nie narusza prawa ten, kto broni się przed bezprawiem, nawet gdy użyje siły.

Hugo Grotius

Katar nieleczony trwa dzień, leczony – nawet dziesięć dni.

kolega z pracy

Jaki jest najprostszy sposób na utratę szacunku? Upominać się o niego.

Każdego można pokonać – ale logiczną konsekwencją jest to, że przez każdego można być pokonanym.

Wierność jest funkcją dostępności.

o małżeństwie

Bo człowiek wbrew pozorom nie walczy ani o zboże ani o naftę – prawdziwym powodem wojen są źle wytyczone granice moralne

znalezione przypadkowo w internecie

Czas się nie spieszy, to my nie nadążamy.

Lew Tołstoj

Ciało jest tym najmniejszym, co kobieta może dać mężczyźnie.

Romain Rolland

Cała sztuka marketingu polega na tym, by udowodnić klientowi, że dostał za darmo to, za co zapłacił.

Przyjemność dawania pamięta się dłużej, niż przyjemność brania.

de Chamfort

Jako pierwszy zrodził się chaos.

Platon

Prawdziwa mądrość nie polega na tym, żeby wiedzieć wszystko, tylko żeby wiedzieć, ile się wie.

Każda gwiazda sama wschodzi w swoim czasie.

(o karierze)

Upaść na samo dno, to jeszcze nic. Grunt, to nie ugrząźć w mule.

Dżentelmen – to człowiek, który nie rani cudzych uczuć, chyba, że umyślnie.

Oscar Wilde

Łatwiej być hojnym, niż nie żałować.

Jules Renard

To smutne, że głupcy są zawsze tacy pewni siebie, a mędrcy tak pełni wątpliwości.

Bertrand Russell

Estetyka jest ewidentną brednią, gdy na nią spojrzeć z punktu widzenia sztuki.

Andrzej Kijowski

Dobroć nie może wypływać ze słabości tylko z potęgi.

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Swoją ciekawość świata trzeba umieć doskonalić.

Edward Stachura

Nie doradzaj tego, co najprzyjemniejsze, lecz to, co najlepsze.

Solon

Co to jest recesja? Procesja idąca do tyłu.

Kto dobrą myślą w dniu dzisiejszym żyje, ten nie zabiega o jutro łaskawsze.

Horacy

Miarą inteligencji jest zdolność do domyślania się.

Nie ma nic straszniejszego niż czynna ignorancja.

Johann Wolfgang von Goethe

Niekiedy człowiek pokazuje więcej geniuszu w swym błędzie niż przy odkrywaniu prawdy.

Denis Diderot

Kiedy błąd daje się skontrolować, staje się wynalazkiem.

Najwięcej kształtów ma abstrakcja.

Stanisław Jerzy Lec

Jeśli o kimś mówisz źle, zawsze Ci wierzą.

Tadeusz Dołęga–Mostowicz

Można spłonąć, byle się nie wypalić.

o tęsknocie

Jeżeli matka mówi Ci, że za dużo jesz, za dużo śpisz, za mało pracujesz – to na pewno jest to Jej matka.

Właśnie tak mysli gbur: to, czego nie rozumie, zalicza do bzdur.

Iwan Kryłow

Często smak życia odbiera nam apetyt.

Dominik Opolski

Każda sroka konkurencji ogon opluwa.

(parafraza znanego przysłowia)

Chciwość często pod maską przyjaźni się kryje.

Iwan Kryłow

Ci którzy mają ideę wciąż na ustach, mają ją zazwyczaj i w pobliskim nosie.

Stanisław Jerzy Lec

Są drogi, na których wszystko jest mądrzejsze od mędrca.

Liezi

Piękne dzieciństwo ma się tylko raz.

Bertolt Brecht

Idąc w gościnę nie zabieraj ze sobą nudy.

Nikołaj Gogol

Aby zrobić piękny porządek, trzeba najpierw zrobić wielki syf.

Mógłbym mieć kilka żon, pod warunkiem, że byłyby siostrami – miałyby jedną matkę.

kolega z pracy

Dobrze gdy autorytet wspiera autorytet moralny, a autorytet moralny może wesprzeć się ustawą

Gustaw Holoubek

Nagromadzone w nas doświadczenie genetyczne – to źródło intuicji.

Jerzy Kuncewicz

Wszystko ma swój zmierzch, tylko noc kończy sie świtem.

podpis pod zdjęciem wschodu słońca w internecie

Czasem moralista jest jak kominiarz: czyści czyjeś kominy, a sam jest brudny.

Aleksander Fredro

Kto idzie pierwszy ten inny kierunek wyznacza.

Sima Qian

Czasami trzeba pójść na całość, żeby docenic umiar.

Błogosławieni, którzy nie mają nic do powiedzenia i mimo to milczą.

Dobrze wychowany mężczyzna nigdy nie będzie siedzieć, kiedy w jego obecności kobieta lezy nago.

Głupi po szkodzie głupim zostanie.

Horacy

Najlepszymi dowódcami są ci, co najlepiej znają sytuację nieprzyjaciela.

Chabaris

Spontaniczność, to nic innego, jak tylko łagodna forma bezmyślności.

Problemy są po to, żeby się nimi nie przejmować.

Wnikaj w intencje każdego człowieka, ale pozwól też innemu wniknąć w twoją własną intencję.

Marek Aureliusz

Musisz wpierw zamilknąć, żeby usłyszeć, co ktoś do Ciebie mówi.

Biednym jest się dopiero wtedy, kiedy już się niczego więcej nie chce.

Erich Maria Remarque

Im oczywistszy bezsens, tym głębsza myśl.

Tadeusz Konwicki

Błogosławieni ci, którzy widzieli, a nie uwierzyli.

Anna S.

Wszystko, co kobieta musi zrobić, by mężczyzna uznał ją za czarującą, to słuchać, gdy on mówi.

Robert A. Heinlein

Podarunki dają ci, którzy się mogą zrewanżować.

Bogdan Brzeziński

Ludzie patrzą na siebie ze zbyt bliskiego dystansu, by zobaczyć się takimi, jakimi są.

Monteskiusz

Nie bogać się w nieuczciwy sposób, żebyś nie ściągnął na siebie złej sławy obmową tych, którzy Ci zaufali.

Tales z Miletu

Wydaje się, że większość niepowodzeń i rozczarowań w życiu seksualnym bierze się po prostu z rozminięcia przestrzennego. Rzecz w tym, że mężczyzna przeżywa seks od pasa w dół podczas, gdy kobieta – od pasa w górę.

By być kimś, jest się nikim.

TSA z piosenki „Wyprzedaż”

Nikt nie tchnie tak świeżością, jak przedświt i brzask nowego dnia.

George Santayana

Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości.

Harry Emerson Fosdick

Doświadczenie, to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom.

Oscar Wilde

Fortuna ma tron na skale, ale ludzie wahają się po niego sięgnąć.

Walter Scott

Wszystko co ma kształt, musi mieć koniec.

Liezi

Mozarella light nie ma smaku, tylko ma konsystencję.

moja córka (przyrządzając kolację)

Einstein miał tyle samo czasu, co i my.

Jeżeli ktoś chce żyć swoimi własnymi błędami, to nie zmuszaj go, aby postępował według Twoich słusznych zasad (w tłumaczeniu na angielski: „let the donkey to be a donkey”).

Nigdy nie mów o sobie źle – inni zrobią to lepiej.

przysłowie chińskie

Sentymenty są dobre, ale bałagan jeszcze gorszy.

o trzymaniu starych rzeczy

Dla dobrego młotka wszystko wygląda jak gwóźdź.

sentencja ze szkolenia „Projektowanie architektury i aplikacji JEE”

Co jest najtrudniejsze? – Spokojnie znosić przeciwności losu.

Bias z Prieny

Czasem trzeba gdzieś nie być, aby zaznaczyć własną obecność.

o unikach (II)

Obcowanie jednopłciowe to tak, jak klaskanie dwiema lewymi rękami.

Janusz Korwin–Mikke

Ile kto ma cierpliwości, tyle mądrości.

Grzegorz Knapiusz

Więdnij w milczeniu! Kwiat nie krzyczy, kiedy brakuje mu wody.

moja córka

Czym się różni żołnierz koszarowy od żołnierza frontowego?

 – Żołnierz koszarowy wie, jak się obchodzić z bronią, żeby nikomu nie zrobic krzywdy.

 – Żołnierz frontowy umie strzelać tak, żeby zabić wroga, zanim ten zdąży wystrzelić.

Fałszywe argumenty mogą uzasadniać prawdziwą nienawiść.

Karl Kraus

To, że ktoś ma dwie lewe ręce, nie znaczy jeszcze, że się do niczego nie nadaje. Wszystko zależy bowiem od tego, z której strony jest robota.

Gdy mistrz ma swym dziełem słynąć, łaska musi z góry płynąć.

Friedrich Schiller

Niektóre kobiety nazywają dyskrecją powtarzanie sekretów i tajemnic szeptem.

Gilbert Cesbron

Rzecz tkwi w tym, aby kopać w gruncie rzeczy.

usłyszane w radiu i trochę zmienione

Dziwne jest, że człowiek jest dumny raczej z tego, co mu dała natura, niż z własnych zasług.

Karol Irzykowski

Potrzeby zaspokaja się po to, aby wymyślać nowe braki.

Pierwsza zasada informatyki – aplikacja nieużywana działa bezbłędnie.

Ekspert – to człowiek, który przestał myśleć – on wie.

Frank Lloyd Wright

Karykaturą dumy jest arogancja.

Alfred Aleksander Konar

Choćbyś nie wiem, jak zakuwał, to i tak się nie nauczysz tyle, żeby wiedzieć więcej, niż internet.

o współczesnej edukacji

Być konsekwentnym nie znaczy, nie zmieniać się w ogóle. To znaczy, zmieniać się ciągle w tym samym kierunku.

Idealny porządek, jest to stan, w którym nie można nic odnaleźć.

Wszystko, co robimy, jest tylko kroplą w ceanie. Ale jeśli tego nie będziemy robić, zawsze tej kropli będzie brakować.

Matka Teresa z Kalkuty

Często najzręczniejszą chytrością jest szczerość.

Joseph Conrad

Nikt na świecie nie zna się lepiej na tym, co mi się podoba, niż ja sam.

Kobiety łatwiej przyznają się do błędów niż mężczyźni, dlatego wydaje się, że popełniają ich więcej.

Jean Rouch

Można wytrzymać bardzo wiele – szczególnie, gdy się nie ma innego wyjścia.

Gdybym szedł z większością, nie zostałbym filozofem.

Chryzyp

Głupstwo jest wielkie jak morze, wszystko w sobie pomieści.

Bolesław Prus

W sytuacji, gdy szczerość krzywdzi, kłamstwo może się okazać moralnym dobrem.

Jak można by nazwać kupowanie na wyprzedaży? Wykupaż!

W chwili dziejowej, gdy nic nie zależy od człowieka, wszystko zależy od człowieka.

Czesław Miłosz

Miezły to pomysł, swe imię gwiazdom nadawać; one trwają wiecznie.

Bernard Fontenelle

Światełko w tunelu, to przeważnie reflektory nadjeżdżającego pociągu.

z praw Murphy'ego

Chwałę wielkich ludzi nalezy zawsze mierzyć środkami, którymi posłużyli się, aby ją zdobyć.

Francois de La Rochefoucauld

Nie zadzieraj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!

znalezione w internecie

Każdy postęp bierze się z herezji – z odrzucenia obowiązujących wartości i podważenia uznanych autorytetów.

Wolność niejedno ma imię. A dwoma z nich są: bezdomność i samotność.

To nie władza korumpuje. Korumpuje lęk przed utratą władzy.

John Steinbeck

Nie próbuj pomnożyć mienia, próbuj raczej umniejszyć swe żądze.

Platon

Pragnienie cudu jest najwyższą niezgodą na rzeczywistość.

Stefan Napierski

Gość ma zwykle więcej czasu niż gospodarz.

Tadeusz Kotarbiński

Ciesz się teraz, bo potem będzie za późno!

Najlepiej przecierpieć, czego odmienić nie można.

Seneka Młodszy

Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił jak zarozumiałość.

Eliza Orzeszkowa

Priorytet jest funkcją czasu – ograniczenie zasobów czasowych generuje priorytety.

Po co jest czas? Żeby zbyt wiele rzeczy nie działo się w jednym momencie.

Pomyśl, zanim zaczniesz pytać.

Błąd jest rzeczą dobrą dopóki jesteśmy młodzi: nie należy się tylko nimi obarczać na starość.

Johann Wolfgang von Goethe

Mądrość wcale nie jest nieomylnością, lecz umiejętnością przyznawania się do pomyłek.

Co to jest apatia? To stosunek do stosunku po stosunku.

Przekraczać granice – to mniejszy błąd niż do nich nie dotrzeć.

Konfucjusz

Chamem jest ten, kto gardzi podobnymi sobie.

Sokrates

Nieważne są fakty, ważna jest interpretacja.

Najbardziej okrągłą liczbą na świecie jest liczba Pi.

Kto buduje na ludzkiej głupocie, ten buduje pewnie i trwale.

Feliks Chwalibóg

Cała nasza godność spoczywa w myśli.

Blaise Pascal

Na spiskowej teorii dziejów daleko nie zajedziesz! Możesz, co najwyżej, bezpiecznie stać w miejscu.

Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki nie zdołałyby przekształcić w rzeczywistość.

Szekspir

Nawet dobrze poinformowane źródła od czasu do czasu wysychają.

Włodzimierz Ścisłowski

Twarde drzewo mały robak psuje.

Lipsjusz

Jedyną rzeczą, jaką można wykazać za pomocą rachunku prawdopodobieństwa jest to, że nawet najmniej prawdopodobne rzeczy również mogą się wydarzyć.

Sztuka jest jak kobieta: trzeba ją kochać, ale absolutnie nie starać się zrozumieć.

Zawsze wybieraj drogę najkrótszą, albowiem krótka droga jest naturalna.

Marek Aureliusz

Kobieta chce od jednego mężczyzny wszystkiego. Mężczyzna chce od wszystkich kobiet jednego.

Biurokraci należą prawdopodobnie do narodowych zabytków i dlatego tak trudno jest ich zniszczyć.

Andre Malraux

Rzeki biegną utonąć w morzu, monarchie toną w despotyzmie.

Monteskiusz

Brzydota, jest to dar, którym bogowie obdarzyli niektóre kobiety, aby bez szczególnych wyrzeczeń mogły dochować cnoty.

U istoty świadomej nie ma nigdy dwóch chwil identycznych.

Henri Bergson

Trzeba się uwijać i nie wpadać w panikę. Mówiąc inaczej – spokojnie zapierdalać.

Godny pogardy jest ten, kto mając dzieci, może znać nudę.

Jean Paul

Komplementy inwestuje się w przyszłe zyski.

Jules Renard

Autorytet władzy jest niezbędnym elementem jej siły.

Jerzy Wiatr

Każdy musi być mądry swoją własną mądrością.

Gdybyśmy mieli nieskończoną moc obliczeniową, to wszystkie algorytmy byłyby „brute force”

Futrzak

Brak poczucia humoru nie zawsze jest dowodem powagi.

Antoni Słonimski

Każdy specyficzny fakt jest źródłem jakiejś szczególnej nauki.

Novalis

Człowiek w gniewie otwiera usta i zamyka oczy.

Katon Starszy

Jestem, jaki jestem – i w tym kontekście się nie mylę.

Dobro rodzi się, gdy człowiek zapomina o sobie.

Lew Tołstoj

Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy.

Johann Wolfgang von Goethe

Kobieta jest jak brylant – jedno i drugie zyskuje na wartości w drogocennej oprawie.
Jedyna różnica jest w tym, że brylant się w tej oprawie z reguły pozostawia.

Maksyma szachowa: Lepsze od bicia konia jest znalezienie dobrej pozycji.

Jerzy Ł.

Bierz to, czego nigdy nie oddasz.

Horacy

Aby móc ręczyć za swoje czyny, trzeba by ręczyć za swój los.

George Bernard Shaw

Elektryczne kotły w piekle, to z pewnością też jest postęp.

z filmu „U Pana Boga w ogródku”

Dobrobyt czasem ludzi materializuje – nędza zawsze.

Feliks Chwalibóg

Cenzura jest to reklama na koszt państwa.

Federico Fellini

Im powszechniejszy chaos, tym uporczywsze zamiłowanie do symetrii.

Tadeusz Konwicki

Gadatliwość – tysiąc złotych w jednozłotówkach.

Stefan Garczyński

Najwyższej koncentracji obcy jest wysiłek.

Franz Kafka

Dojrzałe małżeństwa uprawiają seks raz w tygodniu.

Dojrzały małżonek potrafi na ten tydzień czekać miesiącami.

Pochlebca żyje zawsze z tych, którzy go słuchają.

Rodion Szczedrin

Pan Bóg dał człowiekowi wolność, a szatan opinię publiczną.

Zawsze może być lepiej, lub gorzej.

Pierwszą ofiarą wojny jest zawsze prawda.

Janusz Korwin–Mikke

Jeśli któregoś dnia ktoś zarzuci Ci, że Twoja praca nie jest profesjonalna, powiedz mu, że Arkę Noego zbudowali amatorzy a Titanica profesjonaliści...

Małżeństwo powinno mówić jednym głosem. Tylko, że czasem ten głos musi być narzucony przez jedną stronę.

Aby zdobyć worek mąki, trzeba dziś energii, której dawniej starczyłoby dla uprawiania całej prowincji.

Bertold Brecht

Ideał jest równie rzeczywisty jak rzeczywistość.

Fiodor Dostojewski

Egoista: ten, który dba więcej o siebie, niż o mienie.

Julian Tuwim

Przykład względności osądów? Proszę bardzo:

nasze wojska prowadzą bohaterską obronę, a żołnierze wroga stawiają zaciekły opór...

Logika – to gramatyka myślenia.

Novalis

Dobrze jest oszczędzać. Ale jeszcze lepiej jest zarabiać tyle, żeby oszczędzać nie było trzeba.

Treścią dramatu jest stawanie się lub przemijanie.

Novalis

Nie buduj domu na piasku, a szczęścia – na sercu kobiecym.

Seneka Młodszy

Gratulacje – najpiękniejsza forma zawiści.

Julian Tuwim

Bardzo łatwo jest rzucić w kogoś kamieniem. Trzeba tylko pamiętać, że po tym przeważnie zostaja brudne ręce.

Motorem napędowym sztuki od zawsze była próżność, pycha i snobizm.

Wolę zaczerpnąć z ogromnej rzeki niźli ze źródła.

Horacy

Wolność i zdrowie są do siebie podobne; zna się dobrze ich cenę, kiedy nam ich brak.

Henry Francois Becque

Każda wiara ma swoich wiarołomców.

AZet

Dzielność prawdziwa, jeśli hańby przeżyła ohydę, męstwa nie wróci.

Horacy

Bezwzględnie logiczna w czynie jest tylko maszyna.

Aleksander Świętochowski

Bez cierpienia nie rozumie się szczęścia.

Fiodor Dostojewski

Wielkim cudem jest człowiek.

Giovanni Pico della Mirandola

Kryzys, to nie jest klęska, tylko czas podjęcia decyzji.

Mądry ojciec, który zna swoje dziecko.

Szekspir

Gdyby Bóg opierał się tylko na statystykach, to dałby się zastąpić kalkulatorem.

Chamem jest zdobywca chwilowej władzy za pomocą brutalstwa.

Aleksander Świętochowski

Żaden naród nie został nigdy zrujnowany przez handel.

Benjamin Franklin

Im więcej bezprawia, tym obfitsze prawa.

Tadeusz Konwicki

Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem.

Heraklit z Efezu

Jeżeli jedna osoba ma jakieś urojenia, nazywamy to szaleństwem. Jeżeli wiele osób cierpi na to samo urojenie, nazywamy to religią.

Blog ateisty

e-mail
jck1968
Do góry