Myśli

własne i cudze

Mądrości (a może i gupoty), które zbierałem przez lata i pracowicie zapisywałem w malutkim zeszyciku, który cały czas noszę przy sobie. Skoro więc zdecydowałem się na tę witrynę, to wydało mi się jak najbardziej oczywiste umieszczenie jego kopii tutaj.

Brak dat przy poszczególnych wpisach nie jest bynajmniej lenistwem, lecz świadomym złamaniem konsekwencji – skoro mają to być myśli ponadczasowe, to jaki sens byłby je datować...

Jeżeli ktoś zmienił swe serce w dom publiczny, to nic dziwnego, że z ust wychodzą jego pracownice.

Ksiądz na kazaniu

Chciwość często pod maską przyjaźni się kryje.

Iwan Kryłow

Nie znajduję nic, co byłoby trudniejsze, niż błyszczeć inteligencją wśród głupców.

Monteskiusz

Karani jesteśmy przez nasze grzechy, a nie za nie.

Z Internetu

Co to jest recesja? Procesja idąca do tyłu.

Motorem napędowym sztuki od zawsze była próżność, pycha i snobizm.

W ZUSie nie gromadzi się pieniędzy! W ZUSie gromadzi się obietnice polityków!

Leszek Balcerowicz

Najlepszymi dowódcami są ci, co najlepiej znają sytuację nieprzyjaciela.

Chabaris

W sytuacji, gdy szczerość krzywdzi, kłamstwo może się okazać moralnym dobrem.

Ci którzy mają ideę wciąż na ustach, mają ją zazwyczaj i w pobliskim nosie.

Stanisław Jerzy Lec

Największą siłą kobiecości jest niesamodzielność.

Cenzura jest to reklama na koszt państwa.

Federico Fellini

Katar nieleczony trwa dzień, leczony – nawet dziesięć dni.

kolega z pracy

Obcowanie jednopłciowe to tak, jak klaskanie dwiema lewymi rękami.

Janusz Korwin–Mikke

Człowiek w gniewie otwiera usta i zamyka oczy.

Katon Starszy

Starość zaczyna się wtedy, gdy miejsce marzeń zajmują wspomnienia.

Jednym z rodzajów szczęśliwości jest zdolność podejmowania dobrych decyzji.

Platon

Nie buduj domu na piasku, a szczęścia – na sercu kobiecym.

Seneka Młodszy

Musisz wpierw zamilknąć, żeby usłyszeć, co ktoś do Ciebie mówi.

Gdy mistrz ma swym dziełem słynąć, łaska musi z góry płynąć.

Friedrich Schiller

Dla dobrego młotka wszystko wygląda jak gwóźdź.

sentencja ze szkolenia „Projektowanie architektury i aplikacji JEE”

W chwili dziejowej, gdy nic nie zależy od człowieka, wszystko zależy od człowieka.

Czesław Miłosz

Aby zdobyć worek mąki, trzeba dziś energii, której dawniej starczyłoby dla uprawiania całej prowincji.

Bertold Brecht

Fortuna ma tron na skale, ale ludzie wahają się po niego sięgnąć.

Walter Scott

Głupstwo jest wielkie jak morze, wszystko w sobie pomieści.

Bolesław Prus

Przyzwyczajenie do ironii psuje charakter.

Friedrich Nietzsche

Wszystko, co robimy, jest tylko kroplą w ceanie. Ale jeśli tego nie będziemy robić, zawsze tej kropli będzie brakować.

Matka Teresa z Kalkuty

Rzeki biegną utonąć w morzu, monarchie toną w despotyzmie.

Monteskiusz

Obelgi – to argument tych, którzy nie mają argumentów.

Jean Jacques Rousseau

Głównym źródłem cierpienia są wspomnienia.

Sigmund Freud

Mógłbym mieć kilka żon, pod warunkiem, że byłyby siostrami – miałyby jedną matkę.

kolega z pracy

Mądrość, to wcale nie wiedza i inteligencja, lecz umiejętność korzystania z nich.

Miłość, to sztuka wiecznego przebaczania i zapominania.

Dzielność prawdziwa, jeśli hańby przeżyła ohydę, męstwa nie wróci.

Horacy

Gdzie leży granica pomiędzy stylem a manierą? Maniera, to nic innego, jak styl, którego nie akceptujemy.

Można spłonąć, byle się nie wypalić.

o tęsknocie

Ciało jest tym najmniejszym, co kobieta może dać mężczyźnie.

Romain Rolland

Często smak życia odbiera nam apetyt.

Dominik Opolski

Nie ma żadnych zjawisk moralnych – istnieje tylko moralna interpretacja zjawisk.

Fryderyk Nietzche

Estetyka jest ewidentną brednią, gdy na nią spojrzeć z punktu widzenia sztuki.

Andrzej Kijowski

Skoro Bóg jest osobą nieskończenie doskonałą, to musi mieć również nieskończone poczucie humoru.

Czyli, nie można Go w żaden sposób obrazić. Jedyne, co można znieważyć, to nasze wyobrażenia o Nim.

Miezły to pomysł, swe imię gwiazdom nadawać; one trwają wiecznie.

Bernard Fontenelle

Jeżeli chce się kogoś sobie podporządkować, to należy mu zaproponować coś pozytywnego w tym, podporządkowaniu. Wtedy będzie to podporządkowanie konstruktywne. W przeciwnym wypadku – jedynie tłamszenie drugiego człowieka.

Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku.

Arthur Schopenhauer

Czasem trzeba mieć bardzo dużo siły, aby znieść własną obecność.

o unikach (I)

Pragnienie cudu jest najwyższą niezgodą na rzeczywistość.

Stefan Napierski

Logika – to gramatyka myślenia.

Novalis

Prawdziwa mądrość nie polega na tym, żeby wiedzieć wszystko, tylko żeby wiedzieć, ile się wie.

Żaden naród nie został nigdy zrujnowany przez handel.

Benjamin Franklin

Egoista: ten, który dba więcej o siebie, niż o mienie.

Julian Tuwim

Gratulacje – najpiękniejsza forma zawiści.

Julian Tuwim

Często najzręczniejszą chytrością jest szczerość.

Joseph Conrad

Każda gwiazda sama wschodzi w swoim czasie.

(o karierze)

Gdyby Bóg chciał, żebym wyszła za biedaka, nie dałby mi urody.

z filmu „Dobre rady”

Są drogi, na których wszystko jest mądrzejsze od mędrca.

Liezi

Miarą inteligencji jest zdolność do domyślania się.

Przyjemność dawania pamięta się dłużej, niż przyjemność brania.

de Chamfort

Wydaje się, że większość niepowodzeń i rozczarowań w życiu seksualnym bierze się po prostu z rozminięcia przestrzennego. Rzecz w tym, że mężczyzna przeżywa seks od pasa w dół podczas, gdy kobieta – od pasa w górę.

Priorytet jest funkcją czasu – ograniczenie zasobów czasowych generuje priorytety.

Jak można by nazwać kupowanie na wyprzedaży? Wykupaż!

Autorytet władzy jest niezbędnym elementem jej siły.

Jerzy Wiatr

Gdybym szedł z większością, nie zostałbym filozofem.

Chryzyp

Każdy postęp bierze się z herezji – z odrzucenia obowiązujących wartości i podważenia uznanych autorytetów.

Niektóre kobiety nazywają dyskrecją powtarzanie sekretów i tajemnic szeptem.

Gilbert Cesbron

Każdego można pokonać – ale logiczną konsekwencją jest to, że przez każdego można być pokonanym.

Medycyna zmienia się, gdy zmienia się kuchnia.

Monteskiusz

Nie ma postępu bez herezji.

Ludwik Hirszfeld

Treścią dramatu jest stawanie się lub przemijanie.

Novalis

Nie ma nic straszniejszego niż czynna ignorancja.

Johann Wolfgang von Goethe

Cała sztuka marketingu polega na tym, by udowodnić klientowi, że dostał za darmo to, za co zapłacił.

Wnikaj w intencje każdego człowieka, ale pozwól też innemu wniknąć w twoją własną intencję.

Marek Aureliusz

To nie władza korumpuje. Korumpuje lęk przed utratą władzy.

John Steinbeck

Jeżeli ktoś chce żyć swoimi własnymi błędami, to nie zmuszaj go, aby postępował według Twoich słusznych zasad (w tłumaczeniu na angielski: „let the donkey to be a donkey”).

Profesjonalistą nie jest ten, kto nigdy nie czyni pomyłek, lecz ten, kto umie swe błędy rozpoznawać i przyznać się do nich.

Noszenie na rękach często kończy się rzuceniem na łóżko.

Nagromadzone w nas doświadczenie genetyczne – to źródło intuicji.

Jerzy Kuncewicz

Kobiecie można wybaczyć spóźnienie, ale nie można wybaczyć przyjścia na spotkanie z niedomalowanymi paznokciami.

Kto dobrą myślą w dniu dzisiejszym żyje, ten nie zabiega o jutro łaskawsze.

Horacy

Politycy niezmiennie pragną naszego dobra...
...chowajmy więc swoje dobra jak najgłębiej!

Janusz Korwin–Mikke – z felietonu na temat podatków

Czasem trzeba gdzieś nie być, aby zaznaczyć własną obecność.

o unikach (II)

Wierność jest funkcją dostępności.

o małżeństwie

Na spiskowej teorii dziejów daleko nie zajedziesz! Możesz, co najwyżej, bezpiecznie stać w miejscu.

Hipotezy – to sieci, i tylko ten, kto je rzuca, coś łowi.

Novalis

Kobiety łatwiej przyznają się do błędów niż mężczyźni, dlatego wydaje się, że popełniają ich więcej.

Jean Rouch

Przykład względności osądów? Proszę bardzo:

nasze wojska prowadzą bohaterską obronę, a żołnierze wroga stawiają zaciekły opór...

Niekiedy człowiek pokazuje więcej geniuszu w swym błędzie niż przy odkrywaniu prawdy.

Denis Diderot

Więdnij w milczeniu! Kwiat nie krzyczy, kiedy brakuje mu wody.

moja córka

To, że ktoś ma dwie lewe ręce, nie znaczy jeszcze, że się do niczego nie nadaje. Wszystko zależy bowiem od tego, z której strony jest robota.

Im więcej bezprawia, tym obfitsze prawa.

Tadeusz Konwicki

Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił jak zarozumiałość.

Eliza Orzeszkowa

Pierwsza zasada informatyki – aplikacja nieużywana działa bezbłędnie.

Ile kto ma cierpliwości, tyle mądrości.

Grzegorz Knapiusz

Kiedy błąd daje się skontrolować, staje się wynalazkiem.

Mądrość wcale nie jest nieomylnością, lecz umiejętnością przyznawania się do pomyłek.

Godny pogardy jest ten, kto mając dzieci, może znać nudę.

Jean Paul

Spontaniczność, to nic innego, jak tylko łagodna forma bezmyślności.

Kobiecość też powinna mieć swoje granice.

o kapryśności

Wydaje się, że prawdziwa miłość między dwojgiem ludzi jest dopiero wtedy, gdy na swe pragnienia skierowane ku drugiej osobie nie można znaleźć żadnego uzasadnienia.

Każdy musi być mądry swoją własną mądrością.

Dobro rodzi się, gdy człowiek zapomina o sobie.

Lew Tołstoj

Podziwiamy dar instynktu, ale go nie szanujemy.

Anna Pogonowska

Historia bierze każdego na darmową przejażdżkę.

Saul Bellow

Jeżeli potrzebujesz pomocy, to nigdy nie idź do tego, kto ma dużo czasu.

z kazania w kościele

Wielość interpretacji dotyczy nie tylko sztuki, ale też dokumentacji technicznej, z czego wypływa wniosek, że napisanie dobrej dokumetnacji technicznaj jest wielką sztuką!

Zdolność odróżniania tego, co możliwe, a co niemożliwe, odróżnia bohatera od awantrunika.

Theodor Mommsen

Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.

Heraklit z Efezu

Głupi po szkodzie głupim zostanie.

Horacy

Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem.

Heraklit z Efezu

Jako pierwszy zrodził się chaos.

Platon

Chwałę wielkich ludzi nalezy zawsze mierzyć środkami, którymi posłużyli się, aby ją zdobyć.

Francois de La Rochefoucauld

Po co się obruszać na wulgaryzmy w sztuce? W końcu „kurwa” też jest elementem kultury!

Wszystko co ma kształt, musi mieć koniec.

Liezi

Skoro na samolot mówi się „statek powietrzny”, to jak się powinno nazywać samolot wojskowy – chyba „okręt powietrzny”?

Najlepiej przecierpieć, czego odmienić nie można.

Seneka Młodszy

Im oczywistszy bezsens, tym głębsza myśl.

Tadeusz Konwicki

Egoizm jest trucizną przyjaźni.

Honore de Balzac

Przekraczać granice – to mniejszy błąd niż do nich nie dotrzeć.

Konfucjusz

Jedynymi liczbami, za pomocą których można wyrazić Boga, są zero i nieskończoność.

Brzydota, jest to dar, którym bogowie obdarzyli niektóre kobiety, aby bez szczególnych wyrzeczeń mogły dochować cnoty.

Nie narusza prawa ten, kto broni się przed bezprawiem, nawet gdy użyje siły.

Hugo Grotius

Pan Bóg dał człowiekowi wolność, a szatan opinię publiczną.

Sentymenty są dobre, ale bałagan jeszcze gorszy.

o trzymaniu starych rzeczy

Każda sroka konkurencji ogon opluwa.

(parafraza znanego przysłowia)

Gdy nie wiem, co robić, to na wszelki wypadek wolę zachowac się przyzwoicie.

Antoni Słonimski

Kobiety lubią by wiedziały, że są kochane.

Andre Maurois

Każdy język jest w stanie opisać jedynie rzeczywistość, którą sam stworzysz. Tej, która jest, nie oddadzą żadne słowa.

Pomyśl, zanim zaczniesz pytać.

Co to jest apatia? To stosunek do stosunku po stosunku.

Gadatliwość – tysiąc złotych w jednozłotówkach.

Stefan Garczyński

Gość ma zwykle więcej czasu niż gospodarz.

Tadeusz Kotarbiński

To co jest jedyne i ostateczne, i dostojne, to idea humanizmu.

Thomas Mann

Bezwzględnie logiczna w czynie jest tylko maszyna.

Aleksander Świętochowski

Wielkim cudem jest człowiek.

Giovanni Pico della Mirandola

Nie bogać się w nieuczciwy sposób, żebyś nie ściągnął na siebie złej sławy obmową tych, którzy Ci zaufali.

Tales z Miletu

Podstawowe przykazanie biznesmena: czcij niewiedzę klienta swego, bo nie możesz żyć bez niego.

Teza:

Kapitalizm promuje postawy i zachowania aspołeczne.

Analiza:

Socjalizm też, tyle tylko, że kapitalizm czyni to uczciwie, nie zasłaniając się dbałością o dobro człowieka pracy.

Aby zrobić piękny porządek, trzeba najpierw zrobić wielki syf.

Najwyższej koncentracji obcy jest wysiłek.

Franz Kafka

Im powszechniejszy chaos, tym uporczywsze zamiłowanie do symetrii.

Tadeusz Konwicki

Żaden smutek nie może być usprawiedliwieniem arogancji.

z obserwacji życia

Wszystko wydaje się trudne, dopóki nie stanie się proste.

starożytni

Ludzie patrzą na siebie ze zbyt bliskiego dystansu, by zobaczyć się takimi, jakimi są.

Monteskiusz

Chcesz wyrywać lasek wiele – wsadź se w spodnie wuwuzele.

tak z okazji Mundialu – opis na GG u mojego znajomego

Nawet dobrze poinformowane źródła od czasu do czasu wysychają.

Włodzimierz Ścisłowski

Zawsze może być lepiej, lub gorzej.

Są tylko dwie potęgi na świecie: miecz i duch. W końcu miecz zawsze ulega duchowi.

Napoleon I

Brak poczucia humoru nie zawsze jest dowodem powagi.

Antoni Słonimski

Największą karą kłamców nie jest to, że nikt im nie wierzy, lecz to, że oni sami nie są w stanie nikomu uwierzyć.

Wolność niejedno ma imię. A dwoma z nich są: bezdomność i samotność.

Tylko wielcy artyści mogą się czuć wobec sztuki małymi.

Henryk Sienkiewicz

Dobrzy ludzie też na świecie są potrzebni... w przeciwnym razie źli nie mogliby odnosić sukcesów.

wymyślone zbiorowo w pracy

Małżeństwo powinno mówić jednym głosem. Tylko, że czasem ten głos musi być narzucony przez jedną stronę.

Dzieje powszechne są przejawianiem się ducha w czasie, podobnie jak przyroda przejawia się w przestrzeni.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Mozarella light nie ma smaku, tylko ma konsystencję.

moja córka (przyrządzając kolację)

Po co jest czas? Żeby zbyt wiele rzeczy nie działo się w jednym momencie.

Chory jest ten, kto unika miłości.

Hipokrates

Maksyma szachowa: Lepsze od bicia konia jest znalezienie dobrej pozycji.

Jerzy Ł.

Wszystko dzieje się zgodnie z przeznaczeniem.

Heraklit z Efezu

Co jest najtrudniejsze? – Spokojnie znosić przeciwności losu.

Bias z Prieny

Wiedza jest bardzo istotnym elementem doświadczenia. Ale jeszcze istotniejsza jest umiejętność wymyślenia tego, czego się nie wie.

Swoją ciekawość świata trzeba umieć doskonalić.

Edward Stachura

Gdy kłamca mówi prawdę, nikt nie daje mu wiary.

Arystoteles

Upaść na samo dno, to jeszcze nic. Grunt, to nie ugrząźć w mule.

Nie jest problemem potykać się o problem. Problemem jest potykać się o normalność!

Ludzie bliscy są sobie naturą, a dalecy przyzwyczajeniami.

Konfucjusz

Kieruj myśli zawsze ku dobremu.

Kleobulos z Lindos

Można wytrzymać bardzo wiele – szczególnie, gdy się nie ma innego wyjścia.

O zamożności decydują obyczaje, a nie bogactwa.

Monteskiusz

Terror potęguje strach i odwagę, dwie właściwości bardzo niebezpieczne dla dyktatorów.

Bertold Brecht

Piękne dzieciństwo ma się tylko raz.

Bertolt Brecht

Dobrze wychowany mężczyzna nigdy nie będzie siedzieć, kiedy w jego obecności kobieta lezy nago.

Dżentelmen – to człowiek, który nie rani cudzych uczuć, chyba, że umyślnie.

Oscar Wilde

Ekspert – to człowiek, który przestał myśleć – on wie.

Frank Lloyd Wright

Choćbyś nie wiem, jak zakuwał, to i tak się nie nauczysz tyle, żeby wiedzieć więcej, niż internet.

o współczesnej edukacji

Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne.

Eliza Orzeszkowa

Kryzys, to nie jest klęska, tylko czas podjęcia decyzji.

Kobieta jest jak brylant – jedno i drugie zyskuje na wartości w drogocennej oprawie.
Jedyna różnica jest w tym, że brylant się w tej oprawie z reguły pozostawia.

Fałszywe argumenty mogą uzasadniać prawdziwą nienawiść.

Karl Kraus

By żyć dla innych, trzeba wpierw umrzeć dla samego siebie.

Ernest Roman

Żeby osiągnąć cel, czasem musisz pozwolić głupkowi uwierzyć, że jest mądrzejszy od Ciebie.

Ugody bez miecza są tylko słowami i nie mają mocy, by dać człowiekowi bezpieczeństwo.

Thomas Hobbes

Błogosławieni, którzy nie mają nic do powiedzenia i mimo to milczą.

By być kimś, jest się nikim.

TSA z piosenki „Wyprzedaż”

Jedyną rzeczą, jaką można wykazać za pomocą rachunku prawdopodobieństwa jest to, że nawet najmniej prawdopodobne rzeczy również mogą się wydarzyć.

Gdybyśmy mieli nieskończoną moc obliczeniową, to wszystkie algorytmy byłyby „brute force”

Futrzak

Kobieta idzie do łóżka z mężczyzną, którego kocha.

Mężczyzna kocha kobietę, z którą idzie do łóżka.

Być inteligentnym – to bardzo męczące.

Henri Bergson

Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy.

Johann Wolfgang von Goethe

Chamem jest zdobywca chwilowej władzy za pomocą brutalstwa.

Aleksander Świętochowski

Dobroć nie może wypływać ze słabości tylko z potęgi.

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Dobrobyt czasem ludzi materializuje – nędza zawsze.

Feliks Chwalibóg

Dobrze jest oszczędzać. Ale jeszcze lepiej jest zarabiać tyle, żeby oszczędzać nie było trzeba.

Fanatyk za truciznę uważa wszystko, czego nie może spożyć i strawić.

Aleksander Świętochowski

Czas się nie spieszy, to my nie nadążamy.

Lew Tołstoj

Jeżeli matka mówi Ci, że za dużo jesz, za dużo śpisz, za mało pracujesz – to na pewno jest to Jej matka.

Porządek robi się tylko po to, żeby było z czego bałaganić, a bałagan, by było co porządkować.

Idąc w gościnę nie zabieraj ze sobą nudy.

Nikołaj Gogol

Błogosławieni ci, którzy widzieli, a nie uwierzyli.

Anna S.

Błąd jest rzeczą dobrą dopóki jesteśmy młodzi: nie należy się tylko nimi obarczać na starość.

Johann Wolfgang von Goethe

Karykaturą dumy jest arogancja.

Alfred Aleksander Konar

Głód jest najlepszym kucharzem.

Sokrates

Dojrzałe małżeństwa uprawiają seks raz w tygodniu.

Dojrzały małżonek potrafi na ten tydzień czekać miesiącami.

Twarde drzewo mały robak psuje.

Lipsjusz

Bierz to, czego nigdy nie oddasz.

Horacy

Dziwne jest, że człowiek jest dumny raczej z tego, co mu dała natura, niż z własnych zasług.

Karol Irzykowski

Nie doradzaj tego, co najprzyjemniejsze, lecz to, co najlepsze.

Solon

Potrzeby zaspokaja się po to, aby wymyślać nowe braki.

Chamem jest ten, kto gardzi podobnymi sobie.

Sokrates

Trzeba się uwijać i nie wpadać w panikę. Mówiąc inaczej – spokojnie zapierdalać.

Nie jest w sztuce sztuką zrobić dobrą sztukę, lecz dobrze ją sprzedać.

Jeśli o kimś mówisz źle, zawsze Ci wierzą.

Tadeusz Dołęga–Mostowicz

Nawet jeśli jeden obraz jest rzeczywiście wart tyle co tysiąc słów, to jeden obraz opatrzony dwoma słowami tytułu i tak jest wart więcej: mianowicie tysiąc i dwa słowa.

Ewa Prus /Digital Foto Video/

Doświadczenie, to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom.

Oscar Wilde

U istoty świadomej nie ma nigdy dwóch chwil identycznych.

Henri Bergson

Nikt na świecie nie zna się lepiej na tym, co mi się podoba, niż ja sam.

Czasem moralista jest jak kominiarz: czyści czyjeś kominy, a sam jest brudny.

Aleksander Fredro

Nie ma rzeczy niepotrzebnych. Są tylko niewykorzystane.

Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości.

Harry Emerson Fosdick

Sztuka jest jak kobieta: trzeba ją kochać, ale absolutnie nie starać się zrozumieć.

Zawsze wybieraj drogę najkrótszą, albowiem krótka droga jest naturalna.

Marek Aureliusz

To smutne, że głupcy są zawsze tacy pewni siebie, a mędrcy tak pełni wątpliwości.

Bertrand Russell

Wcale nie jest ważne to, czy mam rację, lecz czy to, że mam rację jest mi na rękę.

Nikt nie tchnie tak świeżością, jak przedświt i brzask nowego dnia.

George Santayana

Dąż do tego, co warte dążenia.

Solon

Problemy są po to, żeby się nimi nie przejmować.

Łatwiej być hojnym, niż nie żałować.

Jules Renard

Bieda łacniej przekuwa człowieka niźli kowal żelazo.

Władysław Stanisław Reymont

Kobieca torebka nie jest po to, żeby coś w niej znaleźć, tylko żeby wszystko w niej było.

usłyszane od mojej córki

W małżeństwie wcale nie musi być tak, że każda strona ustępuje równo po pięćdziesiąt prcent. Może być nawet tak, że jedna strona odda dziesięć procent, byleby druga oddała dokładnie dziewięćdziesiąt i potrafiła się zrealizować w pozostałych dziesięciu.

Jestem, jaki jestem – i w tym kontekście się nie mylę.

Budowanie szczęścia nie jest sztuką mówienia, lecz sztuką przemilczania.

Dojrzałość niektórych polega na tym, że strofują młodszych od siebie.

Tadeusz Gicger

Nadmiar mądrości zawsze jest głupotą.

Są małe kłamstwa, duże kłamstwa i statystyka.

prawdopodobnie Napoleon Bonaparte

Czasami trzeba pójść na całość, żeby docenic umiar.

Ideał jest równie rzeczywisty jak rzeczywistość.

Fiodor Dostojewski

W cielesności mnóstwo jest poezji, trzeba ją tylko pięknie spowić w ducha i nastrój.

Thomas Mann

Bardzo łatwo jest rzucić w kogoś kamieniem. Trzeba tylko pamiętać, że po tym przeważnie zostaja brudne ręce.

Dowcip jest bronią, ale nie należy karać za nielegalne posiadanie dowcipu.

Antoni Słonimski

Podarunki dają ci, którzy się mogą zrewanżować.

Bogdan Brzeziński

Gdyby Bóg opierał się tylko na statystykach, to dałby się zastąpić kalkulatorem.

Einstein miał tyle samo czasu, co i my.

Biednym jest się dopiero wtedy, kiedy już się niczego więcej nie chce.

Erich Maria Remarque

Cała nasza godność spoczywa w myśli.

Blaise Pascal

Rzecz tkwi w tym, aby kopać w gruncie rzeczy.

usłyszane w radiu i trochę zmienione

Nie zadzieraj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!

znalezione w internecie

Artysta opiera się na człowieku jak statua na piedestale.

Novalis

Każda wiara ma swoich wiarołomców.

AZet

Ciesz się teraz, bo potem będzie za późno!

Nie próbuj pomnożyć mienia, próbuj raczej umniejszyć swe żądze.

Platon

Jaki jest najprostszy sposób na utratę szacunku? Upominać się o niego.

Każdy specyficzny fakt jest źródłem jakiejś szczególnej nauki.

Novalis

Jeśli któregoś dnia ktoś zarzuci Ci, że Twoja praca nie jest profesjonalna, powiedz mu, że Arkę Noego zbudowali amatorzy a Titanica profesjonaliści...

Słuchaj dzieweczko, ona nie słucha.
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha.

Siostra Basia

Kobieta chce od jednego mężczyzny wszystkiego. Mężczyzna chce od wszystkich kobiet jednego.

Trzeba usunąć ze świata wiele fałszywej wspaniałości.

Fryderyk Nietzsche

Jeżeli jedna osoba ma jakieś urojenia, nazywamy to szaleństwem. Jeżeli wiele osób cierpi na to samo urojenie, nazywamy to religią.

Blog ateisty

Wszystko ma swój zmierzch, tylko noc kończy sie świtem.

podpis pod zdjęciem wschodu słońca w internecie

Nigdy nie mów o sobie źle – inni zrobią to lepiej.

przysłowie chińskie

Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki nie zdołałyby przekształcić w rzeczywistość.

Szekspir

Każdy człowiek potrzebuje, nawet stale, trochę trosk, cierpień lub biedy.

Arthur Schopenhauer

Wszystko, co kobieta musi zrobić, by mężczyzna uznał ją za czarującą, to słuchać, gdy on mówi.

Robert A. Heinlein

Komplementy inwestuje się w przyszłe zyski.

Jules Renard

Lepiej świecić przykładem, niż oczami.

Biurokraci należą prawdopodobnie do narodowych zabytków i dlatego tak trudno jest ich zniszczyć.

Andre Malraux

Ambicja dąży do celu, którego nigdy nie osiąga.

Bernard Fontenelle

Bo człowiek wbrew pozorom nie walczy ani o zboże ani o naftę – prawdziwym powodem wojen są źle wytyczone granice moralne

znalezione przypadkowo w internecie

To co niewiele kosztuje, jeszcze mniej cenisz.

Miguel de Cervantes

Mądry ojciec, który zna swoje dziecko.

Szekspir

Bez cierpienia nie rozumie się szczęścia.

Fiodor Dostojewski

Czym się różni żołnierz koszarowy od żołnierza frontowego?

 – Żołnierz koszarowy wie, jak się obchodzić z bronią, żeby nikomu nie zrobic krzywdy.

 – Żołnierz frontowy umie strzelać tak, żeby zabić wroga, zanim ten zdąży wystrzelić.

Przeglądając zdjęcia profesjonalnych fotografów można odnieść wrażenie, że wykorzystują nazwisko do promocji swoich prac, bardziej niż umiejętności.

Z Onetu

Żeby zdobyć górę, nie wystarczy na nią wyjść. Trzeba jeszcze z niej zejść.

Pierwszą ofiarą wojny jest zawsze prawda.

Janusz Korwin–Mikke

Pochlebca żyje zawsze z tych, którzy go słuchają.

Rodion Szczedrin

Aby móc ręczyć za swoje czyny, trzeba by ręczyć za swój los.

George Bernard Shaw

Kto idzie pierwszy ten inny kierunek wyznacza.

Sima Qian

Nieważne są fakty, ważna jest interpretacja.

Bieda przeczy matematyce: gdy się ją podzieli na więcej ludzi, nie staje się mniejsza.

Gabriel Laub

Wolę zaczerpnąć z ogromnej rzeki niźli ze źródła.

Horacy

Najbardziej okrągłą liczbą na świecie jest liczba Pi.

Każdy mężczyzna byłby szczęśliwy, gdyby mógł robić to, o co go żona podejrzewa.

z kabaretu

Wszelki ból jest złem, ale nie każdego bólu należy unikać.

Epikur

Właśnie tak mysli gbur: to, czego nie rozumie, zalicza do bzdur.

Iwan Kryłow

Być konsekwentnym nie znaczy, nie zmieniać się w ogóle. To znaczy, zmieniać się ciągle w tym samym kierunku.

Nie wiąż się nigdy z tym, dla kogo środkiem jest to, co dla Ciebie celem.

Christian Friedrich Hebbel

Ciało bez duszy jest czymś tak nieludzkim i strasznym, jak dusza bez ciała.

Thomas Mann

Idealny porządek, jest to stan, w którym nie można nic odnaleźć.

Wolność i zdrowie są do siebie podobne; zna się dobrze ich cenę, kiedy nam ich brak.

Henry Francois Becque

Jeśli idziesz jak czołg, to musisz zostawiać za sobą ślady gąsienic.

Choroby ciała tamują pracę umysłu.

Julius Ernst Lips

Odkąd Fenicjanie wynaleźli pieniądze, oklaski stały się zbędne.

usłyszane od szwagra

Światełko w tunelu, to przeważnie reflektory nadjeżdżającego pociągu.

z praw Murphy'ego

Największym niebezpieczeństwem idei są jej wyznawcy.

Zdzisław Kałędkiewicz

Elektryczne kotły w piekle, to z pewnością też jest postęp.

z filmu „U Pana Boga w ogródku”

Najwięcej kształtów ma abstrakcja.

Stanisław Jerzy Lec

Kto buduje na ludzkiej głupocie, ten buduje pewnie i trwale.

Feliks Chwalibóg

Dobrze gdy autorytet wspiera autorytet moralny, a autorytet moralny może wesprzeć się ustawą

Gustaw Holoubek

e-mail
jck1968
Do góry
Liczba odwiedzin 178